Legal Disclosure/Privacy verklaring

Informatie bedrijf

Tamara, van Maurik
Trendy bij Tamara
Mosterdhof 77, 6931AH Westervoort

Contact

Telefoon: 06-42029764
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.trendybijtamara.nl

KVK

69107270

Beroep

Eenmanszaak / kapperswerkzaamheden

SBI-code : 96021

 

Disclaimer

Accountability for content
The contents of our pages have been created with the utmost care. However, we cannot guarantee the contents' accuracy, completeness or topicality. According to statutory provisions, we are furthermore responsible for our own content on these web pages. In this context, please note that we are accordingly not obliged to monitor merely the transmitted or saved information of third parties, or investigate circumstances pointing to illegal activity. Our obligations to remove or block the use of information under generally applicable laws remain unaffected by this as per §§ 8 to 10 of the Telemedia Act (TMG).

Accountability for links
Responsibility for the content of external links (to web pages of third parties) lies solely with the operators of the linked pages. No violations were evident to us at the time of linking. Should any legal infringement become known to us, we will remove the respective link immediately.

Copyright
Our web pages and their contents are subject to Dutch copyright law.
 

Privacy verklaring

Mevrouw Tamara van Maurik, zzper onder bedrijfsnaam Trendy bij Tamara, gevestigd op:

 

Mosterdhof 77

6931AH Westervoort,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Tamara van Maurik

Trendy bij Tamara

Mosterdhof 77

6931AH Westervoort


0031642029764


Tamara van Maurik is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mevrouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en omdat u deze zelf aan haar verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken ivm.online afspraken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website en notities  van kleurrecepten via het programma salonized.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

op de website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen ik deze informatie.Mevrouw Tamara van Maurik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van uw betaling en maken van afspraaken


- Verzenden van  nieuwsbrief en/of reclamefolder via salonized


- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren


- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten


- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken ivm.online afspraken


- Om goederen en diensten bij u af te leveren indien nodig


- Mevrouw analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


- Mevrouw verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die er nodig zijn voor de belastingaangifte. Alleen de boekhouder en Tamara van Maurik hebben inzicht in het programma van salonized en u klantengegevens.


- Salonized beheerd mijn klantgegevens, die verder niet gebruikt worden voor andere doeleinden behalve financielle afhandelingen, afspraakbevestgingen, nieuwsbrief, e-mails en agenda van salonized.Tamara gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

mypos pin voor betalingen

salonized afrekensysteem en klantenbeheer
Mevrouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Willt u de personlijke gegevens uit het klantensysteem verwijderen kunt u dat door een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Delen van persoonsgegevens met derden


Mevrouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens met salonized. Mevrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Mevrouw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mevrouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Mevrouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mevrouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Gr. Tamara van Maurik